Wie zijn wij?

Wij bieden trainingen aan en geven advies in het omgaan met agressief gedrag (zowel verbaal als fysiek). Wij zijn zeer bedreven in het geven van trainingen m.b.t. agressie, preventie en interventie.

Lees meer over wie wij zijn

"De training sloot goed aan bij waar wijin dagelijkse praktijk tegen aan lopen”

Preventie

We staan stil bij verschillende aspecten van preventie. We kijken naar maatregelen gericht op een veilige werkplek. Niet alleen vanuit de organisatie maar vooral vanuit het team en de professional zelf. Bewust worden van je eigen houding, lichaamstaal en stemgebruik.

Vroegtijdig observeren van ongewenst gedrag, de juiste  de-escalerende gesprekstechnieken toepassen en tijdig je grenzen aangeven.

Goed leren omgaan met spanning en stress is van wezenlijk belang. Wat gebeurt er met jezelf bij spanning? Welke invloed heeft stress op je (mogelijke) handelen?

Verder kunnen de volgende items aan bod komen:

 • Oorzaken en aanleidingen van agressie of ongewenst gedrag
 • Verschillende vormen van agressie
 • Fases in agressie
 • Werken met signaleringsplannen
 • Angst en onmacht
 • Zelfbeheersing en stresscontrole
 • Primaire intuïtieve reactiepatronen

"De trainer beschikt over veel kennis enervaring welke duidelijk werd overgebracht"

Verbaal

De vraag: “Wat kun je doen om agressie van de ander te doen stoppen”, is een lastige. Iedereen reageert anders en heeft andere grenzen. Toch kom je als professional in situaties terecht waarin je op een bewuste manier je grenzen moet stellen of op een andere manier de- escalerende gesprekstechnieken toe te passen.  Je kunt niet zomaar handelen vanuit je emotie.

In onze trainingen besteden we aandacht aan:

 • Observeren en interpreteren
 • Omgaan met emoties en spanning
 • De- escalerende gesprekstechnieken
 • Communiceren vanuit instinct, intuïtie en intellect
 • Grenzen stellen
 • Betekenis en functie van gedrag

"We hebben veel praktische handvaten gekregendie toepasbaar zijn in ons dagelijks handelen"

Fysiek

In deze module besteden we aandacht aan het herkennen van dreigend (gewelddadig)  gedrag en het aanleren van vaardigheden om adequaat de- escalerend te werken m.b.v. fysieke interventies. De interventies zijn verdeeld in twee blokken:

 • Verweren tegen fysiek agressief gedrag door het toepassen van persoonlijke veiligheidstechnieken (persoonsgericht)
 • Fysiek begeleiden van een agressief persoon d.m.v. humane begeleidingstechnieken (teamgericht)

In beide gevallen oefenen we in levensechte geweldssituaties (onder verzet) Het kunnen toepassen van de juiste interventies geeft zelfvertrouwen en veroorzaakt minder spanning, stress en frustratie bij medewerkers, waarbij de client centraal blijft staan.

De volgende items kunnen aan bod komen:

 

Persoonlijke vaardigheden:

 • Loskomenuit ongewenste situaties (vastgegrepen worden, omhelst worden)
 • Veilig loskomen uit levensbedreigend fysiek geweld
 • Omgaan met je eigen angst en stress/ reflexmatige reacties

 

Teamgerichte vaardigheden:

 • Humane begeleiding
 • Holdingstechnieken/ fixatie/ separatie
 • Ingrijpen bij vrijheidsbeperking

Zoek je specifieke informatie?

Opvang & Nazorg

Iedere organisatie zal alles in het werk stellen om situaties van agressie te voorkomen. Het is echter onmogelijk om alle gevallen van agressie te voorzien en te voorkomen. Agressieve, schokkende en traumatische gebeurtenissen komen helaas veelvuldig voor en zijn vaak van invloed op het welzijn van medewerkers.

Naast lichamelijk letsel kunnen gevoelens van eenzaamheid, schuld, machteloosheid, angst en boosheid ontstaan. Hierdoor kunnen spanningsklachten en in een later stadium verwerkingsproblemen ontstaan. Deze klachten  hebben invloed op het functioneren van medewerkers en leiden mogelijk tot verzuim. We gaan aan de slag met wat te doen na een schokkende gebeurtenis. We besteden aandacht aan de eerste opvang (vaak door collega’s), maar staan ook stil bij meldingen, registratie en opvangprocedures .

Daarnaast staan we stil bij:

 • Doelen en procedures van nazorg
 • Opvanggesprek (welke gesprekstechnieken zijn effectief?)
 • Herkennen en verwijzen bij een trauma
 • Incidentmelding en – registratie (evt aangifte, wel of niet)